Van veel Facebooken word je niet gelukkig

Slecht nieuws voor mensen die graag tijd doorbrengen op Facebook. Het zou mensen namelijk ongelukkiger maken. Dat blijkt uit onderzoek van twee psychologen.

De onderzoeksresultaten publiceren zij in het vakblad PLoS ONE. Hoe actiever de onderzochte jongeren waren op facebook, des te slechter ze zich voelden na elk meetmoment. Dat meldt De Volkskrant.De proefpersonen waren na twee weken ook minder tevreden met hun eigen leven dan aan het begin van het onderzoek. Daaraantegen verhoogde ‘echt’ sociaal contact wel het gevoelsmatige welzijn van de deelnemers.Onderzoekers van de University of Michigan en de Vlaming Philippe Verduyn registreerden van 82 proefpersonen twee weken lang, vijf maal per dag, het facebookgebruik, de hoeveelheid tijd die ze besteedden aan ‘echte’ sociale contacten en hoe goed ze zich voelden.

JaloezieOok toen rekening werd gehouden met andere factoren zoals eenzaamheid, het aantal facebookvrienden en sekseverschillen bleef de negatieve invloed van facebook bestaan. De onderzoekers vermoeden dat een gebrek aan beweging en jaloezie van invloed zijn op de daling van het gevoel van welzijn.

Qccs-facebook-opschonen-pcDe onderzoekers erkennen dat de uiteindelijke invloed van het facebookgebruik minimaal is, maar hoe goed of slecht een persoon zich voelt, is aan zoveel factoren onderhevig dat het vinden van een factor die het welzijn systematisch beïnvloedt al van waarde is.

Bij een vervolgonderzoek is ook het effect van facebookgebruik op andere vormen van tijdsbesteding opgenomen. Verduyn werkt al aan het opzetten van een vervolgstudie. Hij wil dan ook deelnemers een bepaalde tijd verbieden te facebooken.

Dit artikel is tot stand gekomen i.s.m. GezondheidsNet.