‘Tweede internet voor vitale diensten optie’

De Cyber Security Raad ziet een tweede internetkanaal voor vitale diensten als een mogelijkheid om belangrijk onlineverkeer veilig en beheersbaar te houden. Het adviesorgaan vindt dat er serieus onderzoek naar gedaan moet worden.

Het nieuwe internet zou naast het ‘gewone’ internet kunnen draaien. Het wordt alleen gebruikt voor het veilig afwikkelen van vitale diensten, zoals internetbankieren, nutsvoorzieningen en bedrijfkritische processen. Het eerste kanaal is vrij toegankelijk voor iedereen. Het tweede veilige kanaal mag alleen gebruikt worden als mensen die er op willen aan speciale veiligheidseisen voldoen. Deze wijze van beschermen van de Nederlandse belangen moet volgens de Cyber Security Raad nadrukkelijk onderzocht worden. Internationale samenwerking en afstemming is daarbij een vereiste.

De Cyber Security Raad is een strategisch en onafhankelijk adviesorgaan voor het kabinet. In die functie heeft de raad dan ook een advies uitgebracht aan verantwoordelijk minister Ivo Opstelten om ervoor te zorgen dat de digitale veiligheid gewaarborgd blijft. Die loopt steeds meer gevaar, stelt de raad.

In de Cyber Security Raad zitten wetenschappers en onderzoekers, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en ITC-specialisten.